Voor elke maandag zijn er ca. 8 starttijden gereserveerd vanaf 10:36, dus er is ruimte voor 32 spelers.

In het uitzonderlijke geval dat er evenementen door Burggolf/Westerpark zijn gepland zullen wij tijdig worden geïnformeerd en zal Burggolf/Westerpark proberen alternatieve starttijden te regelen.

De volgende regels gelden voor het deelnemen aan de maandaggolf:

1. Er is een vaste kern van golfers die maandags spelen. Deze golfers hebben voorrang boven spelers die incidenteel op de maandag meedoen.

2. Deelnemers hoeven zich niet van tevoren aan te melden, maar moeten zich uiterlijk de voorafgaande vrijdagavond afmelden d.m.v. een e-mail naar info@decommissie.com.

3. Op zondag voorafgaande aan de speeldag wordt de deelnemerslijst met de flightindeling verstuurd.

4. Omdat we slechts starttijden hebben voor 32 deelnemers wordt deelname bepaald op volgorde van aanmelding. .

5. Op de speeldag melden de deelnemers zich bij de receptie.

6. Introducees zijn toegestaan, mits van tevoren aangemeld en als niet alle starttijden vergeven zijn.

7. Er zijn twee buggies beschikbaar (dus vier plekken). De buggies zijn gereserveerd voor de spelers die om gezondheidsredenen een buggy nodig hebben. Deze spelers zijn wel verplicht om uiterlijk de vrijdagavond voorafgaand aan de speeldag aan de commissie door te geven als ze geen buggy nodig hebben. Dit om te voorkomen dat er buggies ongebruikt blijven staan.