Op deze website vind je informatie over De Summer (voorheen Heerenavond)- en Coolgolf en maandagochtend golf.

De wedstrijden worden georganiseerd door de Summer- en Coolgolfcommissie, die uit 5 leden bestaat:

 • Dick Vogelaar
 • Gerard Penning
 • Leo Lezer
 • Loek van Rijswijk
 • Peter Duijkers

Binnen de Commissie zijn de taken zijn als volgt onderling verdeeld:

 • Contact BurgGolf : Leo Lezer(Summer/Coolgolf)/ : Peter Duijkers(Maandag Heeren)
 • Sponsoring : Gerard Penning
 • Overleg BurgGolfcommissies/wedstrijdtafel : Dick Vogelaar
 • FinanciĆ«n/inkoop prijzen : Peter Duijkers
 • Wedstrijdadministratie Heerenavond/Coolgolf : Leo Lezer/
 • Wedstrijdtafel : Loek van Rijswijk
 • Website/communicatie : Leo Lezer

Om de communicatie tussen de Commissie en BurgGolf in goede banen te leiden hebben wij het volgende met BurgGolf afgesproken. Klachten/suggesties betreffende de Summer- of Coolgolf melden bij Leo Lezer en betreffende de maandagochtendgolf melden bij Peter Duijkers en niet op persoonlijke titel rechtstreeks bij het BurgGolf management of personeel.

De Heerenavond had een lange traditie. Oorspronkelijk bedoeld voor de mannelijke werkende leden van Burggolf/Westerpark. Maar omdat het aantal werkende leden aanzienlijk gedaald is in de loop der jaren en er nauwelijks nieuwe aanwas bijkwam hebben wij helaas moeten besluiten om te stoppen met de Heerenavondcompetitie.

In plaats daarvan zijn wij in de zomermaanden met Summergolf gestart. Summergolf heeft dezelfde opzet als Coolgolf in de wintermaanden. Elke donderdagmiddag een 9 holes wedstrijd voor zowel mannelijke als vrouwelijke leden van Burggolf/Westerpark.

Ook op maandagochtend heeft de commissie een aantal starttijden gereserveerd voor degenen die maandagochtend willen golfen. De maandagochtendgolf kent echter geen open inschrijving; meedoen kan alleen in overleg met Peter Duijkers.

Onze sponsors van de scorekaarten:
Drukkerij Picom-Herman Hertsenberg en
DIVA Makelaars-Gerard Penning